Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi

TARİH:

25 Mart 2024

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi
Edremit Körfezi antik çağlardan itibaren zeytin üretimi için önemli bir bölgedir. 19. yüzyıla kadar geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan zeytinyağı ve sabun gibi ürünlerin üretimi makineleşme sonrası fabrikaların kurulması ile endüstriyelleşmiş, Edremit Körfez’inde yer alan Ayvalık, bu dönemde zeytine dayalı endüstrinin geliştiği bir kent olarak öne çıkmıştır. Ayvalık’ta zeytinyağı fabrikaları, sabunhane yapıları ve depolar gibi kentsel mimariyi biçimlendiren zeytin ürünlerine dayalı endüstriyel miras, 2017 yılında "Ayvalık Endüstriyel Peyzajı" başlığı altında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilmiştir.

Proje konusu fabrika yapısı 19. yy sonu Ayvalık zeytinyağı fabrikalarının bir örneğidir. Kagir duvarlar içine ahşap döşeme kirişleri kullanılarak inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır. Zemin katı yağhane, artan üretimi karşılamak amacıyla zaman içinde büyütülen birinci katı ise sabunhane olarak kullanılmıştır.

Yapının restorasyon projesi binayı özgün kontur ve yapım tekniğini koruyarak, uluslararası koruma-onarım ilke ve teknikleri doğrultusunda restorasyonunu gerçekleştirmek ve binanın çok daha uzun yıllar yaşamasına imkan sağlayacak hale getirmek hassasiyeti ile hazırlanmıştır. Ayvalık’ın tarihi gelişiminin en önemli öğelerinden endüstriyel mirasının günümüze kadar bütüncül bir şekilde ulaşmayı başarmış parçalarından biri olan tarihi zeytinyağı fabrikasını, bu mirasa uygun bir şekilde bir endüstri müzesi olarak korumak projenin esasını oluşturmaktadır. Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi olarak yeniden kullanıma açılacak yapıda endüstri devriminden itibaren kullanılmış obje ve makinelerin yanı sıra, fabrika döneminde bu yapı içinde zeytinyağı üretiminde kullanılan 19. yy’a ait buhar gücüyle çalışan özel üretim çarklı makina da yerinde sergilenmektedir.

Restorasyon projesi hazırlanırken kagir özgün fabrika yapısının cephe düzeni yapıdaki izler, günümüze kadar ulaşmış özgün detaylar, tarihi fotoğraflar ve belgeler irdelenerek hazırlanan onaylı restitüsyon projeleri doğrultusunda değişiklik yapılmadan korunmuştur. Yapının plan şemasında ise mekansal bütünlük ve devamlılık korunurken, müze fonksiyonunun getirdiği artan ihtiyaçları ve güçlendirme gereksinimini karşılamak için yapılan müdahalelerin yapıya en az etki edecek şekilde geri alınabilir ve ayırt edilebilir olmasına özen gösterilmiştir.

BEĞEN

Beğen

ETİKETLER

IX. Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülü
Shortlisted Projects
Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi
EMR Architecture

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi
PROJE
KÜNYESİ

Proje Türü:

MİMARİ & İÇ MİMARİ

Proje Tipi:

MÜZE

Proje Yeri:

BALIKESİR

Yapım Yılı:

2023

Yarışma Adı:

International DOMUS Award restoration and Preservation

Ödül Grubu:

Shortlisted Projects

Proje Adı:

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi

Proje Ofisi:

EMR Mimarlık Restorasyon Uygulama

Tasarım Ekibi:

Ali Emrah Ünlü (Restorasyon Uzmanı Y. Mimar), Sedef Ünlü (Sanat Tarihi Uzmanı), Tuğçe Kıvrak (Restorasyon Uzmanı Y. Mimar), Gözde Aytaç (Mimar)

İşveren:

RMK Kültür Faaliyetlari Anonim Şirketi

Ana Yüklenici:

ARK inşaat

İç Mekan Projesi:

PMTA Studio

Statik Projesi:

KMB Mühendislik

Mekanik Projesi:

KPD Mühendislik & Müşavirlik

Elektrik Projesi:

ERK Proje

Yangın Güvenlik Danışmanı:

Etik Yangın Mühendisliği Ve Danışmanlığı

Proje Başlangıç Yılı:

2021

Proje Bitiş Yılı:

2022

İnşaat Başlangıç Yılı:

2022

İnşaat Bitiş Yılı:

2023

Arsa Alanı:

837,7 m²

Toplam İnşaat Alanı:

1503,1 m²