TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XVI “Kent ve Sokak Hayvanları”

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

01 Nisan 2024

BİTİŞ TARİHİ:

17 Nisan 2024

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XVI

“Kent ve Sokak Hayvanları”Bu yıl on altıncısını düzenleyeceği Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın konusu “Kent ve Sokak Hayvanları” olarak belirlendi. Doğayı, kentlerimizi korumak amacıyla sürdürülebilir bir gelecek bilincini artırmaya dönük kent ve yaşam temaları etrafında düzenlenen yarışma ile çocukların yaratıcılıklarını, renklerin ve sanatın gücüyle artırmayı hedefliyor.

Yarışma, “Kent ve Sokak Hayvanları” temasıyla, sokak hayvanlarının kentlerimizdeki yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılık geliştirmeyi amaçlıyor; çocukların sokak hayvanlarına karşı empati ve sorumluluk duygularını güçlendirerek toplumsal değişimde aktif bir rol almalarını teşvik etmek istiyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, yarışma aracılığıyla çocukları; kent düşlerini çizimlerine yansıtmaya, hayvanların yaşam hakkına saygı duyulan bir çevreyi resmetmeye davet ediyor.


TEMA HAKKINDA

Kentleşme süreci hem Türkiye’de hem de gelişmiş ülkelerde sokak hayvanlarının statüsünde önemli değişimlere yol açmıştır. İnsan-hayvan ilişkilerindeki değişimin evrimi insanlık dünya tarihindeki iki dönem ile doğrudan ilgilidir: neolitik dönemde bazı hayvan türlerinin evcilleştirilmesi ve sanayi devrimi sonrasında başlayan kentleşme süreci. Neolitik dönem, insanların tarım ve yerleşik yaşam modeline geçişinde önemli bir aşamaydı ve bu süreçte bazı hayvan türleri insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve insan yerleşimlerine dahil edilmiştir. Sanayi devrimi ise, modern kentlerin kuruluşunu tetiklemiş ve kentleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu süreçte, insanlar köylerden kentlere göç etmiş ve sokak hayvanları da kentlerde yaşamaya başlamıştır.

Ancak kentleşme süreci, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının azalmasına ve bazı vahşi hayvan türlerinin yok olmasına neden olmuştur. Batı toplumunda, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda, sağlık ve hijyen endişeleri sokak hayvanlarının kentlerden uzaklaştırılmasına yol açmıştır. Türk toplumunda ise genel olarak 19. yüzyıla kadar sokak hayvanları kentin bir sakini olarak kabul edilmiştir. Ancak 19. yüzyılla birlikte kentleşmenin, Batı ile temasların artmaya ve geleneksel mahalle dokusunun bozulmaya başlamasıyla sokak hayvanları ile kurulan ilişkiler değişmiş, sokak hayvanları kentte “fazlalık” durumuna gelmiştir. Bu nedenlerle 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyılın sonlarına kadar başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarının öncelikle İstanbul olmak üzere kentlerden silinmesi için müdahaleler yapılmıştır. Günümüzde de hâlâ sokak hayvanları modern kentlerde tehdit olarak görülmekte; bu doğrultuda alenen toplanmakta, kent dışına atılmakta ya da çok sağlıksız koşullarda barınaklara hapsedilerek yaşam hakları yok sayılmaktadır.

Sokağa çıktığımızda mutlaka gözümüze ilişen bu patili dostlarımız, zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermekteler. Dünyayı hayvanlar için yaşanmaz hale getiren davranışlarımız ise tüm etik ve insani değerlerden uzaklaştığımızın göstergesi olarak yüzleşmemiz gereken bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu dünyayı tekrar bütün canlıların bir arada barış içerisinde yaşayabileceği bir hale getirmek için sorumluluk hissetmek, hayvanların yaşam hakkına saygılı olmak bir insanlık görevidir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi "Sokak hayvanları, kent yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve onlarla uyum içinde yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bağlamda, hissettiğimiz sorumluluk gereği her yıl düzenlediğimiz Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın 2024 yılı temasını “Kent ve Sokak Hayvanları” olarak belirledik. Bu tema vesilesiyle, çocukları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya teşvik ederek toplumda pozitif bir değişim yaratma potansiyellerini desteklemeyi hedefliyoruz." cümleleriyle temanın sebebini açıkladı.


Yarışmayı düzenleyen kuruluş:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi


YARIŞMA KOŞULLARI

A-Katılım:

-Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1- 8 sınıf öğrencileri) katılabilir.

-Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir.

-Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

-Resim çalışmasının tamamı yarışmacının kendisi tarafından yapılmalıdır.

-Konu dışı yapılmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.


TESLİM

Resimlerin son teslim tarihi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaralı telefona, ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.


DEĞERLENDİRME-SERGİLEME-TELİF

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 26 Nisan – 7 Mayıs 2024tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

Asıl seçici kurul:

Almira Yılmaz/ Mimar

Ayşe Derin Öncel/ Mimar

Derya Gençer Erdoğan/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Hülya Pekşen Yavuz/ Mimar

Koray Atay/ Mimar

Meltem Yıldızlar/ Resim Öğretmeni

Zafer Atmanoğlu/ Resim Öğretmeni

Geri alma:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 17- 31 Mayıs 2024tarihleri arasında teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılara başarılar dileriz.


BAŞVURU

Hilal DURU NEBİOĞLU / Yarışma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.org

www.mimarist.org

ETİKETLER

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XVI
“Kent ve Sokak Hayvanları”

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XVI “Kent ve Sokak Hayvanları”

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR