“Murat Artu VE Mimarlık Tutkusu” Öğrenci Yarışması 2024

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

06 Mart 2024

BİTİŞ TARİHİ:

21 Haziran 2024

“Murat Artu VE Mimarlık Tutkusu” Öğrenci Yarışması 2024


MURAT ARTU

Murat Artu 10 Ocak 1954’te İzmir Karşıyaka’da doğdu. 1978 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra 1981’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Öğrenciliği sırasında Sezar Aygen ve Yusuf Dino, mezuniyet sonrasında ise Doruk Pamir ile çalıştı. 1980 yılında Yusuf Dino ile birlikte katıldığı Yüksek Denizcilik Okulu Mimari Proje Yarışmasında Birincilik Ödülü alarak serbest meslek hayatına başladı ve Aytek İtez ile Artu & İtez Mimarlık Ofisi’ni kurdu. Meslek hayatı boyunca daha pek çok yarışmada dereceler alan Murat Artu çeşitli yarışmalarda da jürilik görevi üstlendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde bir dönem ve Mimarlar Derneği 1927’de çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Murat Artu, kuruluşunu müteakip 1988 yılında TSMD üyesi oldu ve 2004 yılından itibaren iki dönem bu derneğin başkanlığını yürüttü. Murat Artu 1985’te Eren Artu ile kurduğu Artu Mimarlık Ltd. Şirketinde mimarlık faaliyetlerini aramızdan ayrıldığı 2021 yılına değin, son 11 yılı Bodrum’da olmak üzere, sürdürdü. Mimarlığın yanı sıra felsefe, edebiyat, müzik, fotoğraf ve plastik sanatlara da yoğun ilgi duydu. Murat Artu Ankara Caz Derneğinin kurucularından olmanın yanı sıra Bodrum Klasik Müzik Derneği üyesiydi. Kişisel fotoğraf sergisi yanı sıra fotoğrafları ve çizimleri ile bazı karma sergilerde de yer aldı.


YARIŞMANIN AMACI

Murat Artu, yetenekli bir genç olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesini kazanıp, ARCH101 Temel Tasarım işliği ile eğitimine başladığında aklında hep felsefe okumak vardı ve her an okul ya da bölüm değiştirmek gündemindeydi. Ne zaman ki tasarım ödevi olarak "Zaman Ölçer” konusu verildi, tutumu kökten değişti. Bunun nedeni istenenin “saat” olmamasıydı. Murat Artu da tel ve çivilerden oluşan bir nesne üretti. Bu çalışması ile en yüksek not olan “AA” alınca, içinde olduğu eğitim ortamının tam anlamıyla onun yaratıcılığını koruyan ve yücelten bir eğitim süreci olduğuna karar vererek ODTÜ’de mimarlık eğitimine devam etti. Böylece mesleğimiz nitelikli ve yaratıcı bir mimar, iyi bir düşünür kazandı. Murat Artu anısına düzenlenen bu yarışmanın amacı birinci sınıf öğrencilerine, tıpkı Murat’ın birinci sınıf deneyiminde olduğu gibi, yaratıcı, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini benimsemelerine, sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermektir.


YARIŞMA KONUSU

Kurgusal bir Kahraman için bir Mekân Tasarlayın

Yaşamımızda aslında hiç yaşamamış ama birçok kişiden daha iyi tanıdığımız kurgusal karakterler vardır. Çocuklukta Keloğlan, Pinokyo, Peter Pan, Küçük Prens, Dede Korkut, Harry Potter, biraz büyüyünce Karaoğlan, Tarkan, Tenten, Süpermen, James Bond… Yaşımız ilerledikçe, okudukça, izledikçe, öğrendikçe yenileri ile tanışırız. Yaşamımıza Leonardo’nun Mona Lisa’sı, Geoge Orwell’in Winston Smith’i, Beatles’ın Jude’u girer. Romanlarda Yaşar Kemal’in İnce Memed’i, Kafka’nın Gregor Samsa’sı, Oğuz Atay’ın Selim’i ile tanışırız. Şarkılarda Ferhat ile Şirin’ler, “fabrika kızları,” “tamirci çırakları” vardır. Yapay zekâ çağında Siri ve Alexia yaşamımızın parçası olur. Şüphesiz kendi kahramanlarımız da vardır, tanıdığımız ya da kendi yarattığımız. Bu kahramanlardan bazıları ile belki kendimizi özdeşleştiririz. Ya da bazıları bizim hayattan beklentilerimizi, hayallerimizi temsil eder. Bazıları ise bizim için belli değerlerin, savunduğumuz görüşlerimizin ete kemiğe bürünmüş halleridir. Sizden işte bu kurgusal kahramanlardan birini, ki kendi yarattığınız bir kahraman da olabilir, seçmenizi istiyoruz. Ancak seçtiğiniz kahraman kurgusal bir karakter olmalıdır. Günümüzde yaşayan veya geçmişte kesin yaşamış olan gerçek kişiler seçim kapsamı dışındadır. Bu seçtiğiniz kurgusal kahramanı bize gösterilen yüzünün dışında daha yakından tanımak ancak onun içinde varolduğu ona dair bir mekânı tanımlamakla, faaliyet gösterdiği ortamları bilmekle olur. Bir başka deyişle sizlerden seçeceğiniz bir kahramanı, kurgusal dünyasından çıkartıp kendi dünyanıza taşımanızı, onun için bir mekân tasarlamanızı istiyoruz. Bu mekân oturmayı sevdikleri kahve köşesi, altında durdukları örtü, çalıştıkları veya dinlendikleri yer olabileceği gibi ev, kentsel ya da kırsal ortam, bir sanal gerçeklik ortamı ya da “başka bir şey” de olabilir. Kapalı, açık, yarı açık bir mekân olabilir. Bu kahramanı niye seçtiğiniz veya yarattığınız, bu kahramanın sizin için neleri temsil ettiği tasarımınızı yönlendirecek ölçütlerin oluşmasında rol almalıdır.

Sizlerden bu kahramanı ve onun mekanını anlatan kısa bir film (en fazla 120 saniye) yapmanızı ve bu filmi temsil eden A2 boyutunda bir afiş tasarlamanızı bekliyoruz.

Sunum koşulları aşağıda yer alan bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır.


YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR VE DESTEKÇİLER

Yarışma Artu Ailesi tarafından Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi, BODTÜM,

Contemporary İstanbul Vakfı, Ercüment ve Zeynep Gümrük ailesi, FSSF, MİMARLAR

DERNEĞİ 1927, Sepil Ailesi, Şahinbaş Mimarlık ve Türk Serbest Mimarlar Derneği kurumlarının desteği ile düzenlenmektedir. (alfabetik sıra ile)


KATILIM VE SUNUM KOŞULLARI


YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

• Tüm ülkelerden katılmak mümkündür. Ancak Yarışma dili Türkçedir.

• Katılacaklar denkliği kabul edilen Temel Tasarım Eğitimi veren herhangi bir Yüksek Öğrenim kurumunda ilgili bölümde eğitim gören, Temel tasarım dersini (veya okullarındaki farklı isimdeki muadil birinci sınıf tasarım dersi) ilk defa alan “Birinci Sınıf” öğrencisi (birinci sınıfı 2024’te bitirenler dahil) olmalıdır. Bölüm veya fakülte değişikliği nedeniyle okudukları kurumda ikinci yılında olan ancak yukarıda tarif edilen Temel Tasarım eğitimi verilen bölümde ilk yılında olan ve Temel Tasarım dersini ilk defa alan öğrenciler de yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya aşağıdakiler katılamaz:

• Jüri üyelerini belirleyenler ve atayanlar

• Jüri üyelerinin (danışman, asli) 1. dereceden akrabaları, ortakları ve çalışanları

Yarışmaya katılmak için internet üzerinden:

https://www.bodtum.org.tr/

https://www.md1927.org.tr/

https://www.tsmd.org.tr/

web sitelerinin birinden şartnameyi indirmek ve yarisma@artu.com.tr adresine okuduğunuz eğitim kurumundan almış olduğunuz e-posta adresiniz ile konusu “Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması” olan bir e-posta yollayarak şartname aldığınızı bildirmek gereklidir. Bu e-posta sadece şartnameyi aldığınızı ve yarışmaya katılma niyetinizi gösterir. Yarışmaya proje teslim etme aşamasında gönderim şekli ve şartları aşağıda ayrıca anlatılmaktadır. Kimlik belirlemesi için e-posta adresinde “@abcdun.edu” olması yeterlidir. Birinci Sınıf öğrenciliğinin belgelenmesi ise yalnız ödül veya mansiyon kazanan öğrencilerden istenecektir.

Yarışmaya Grup olarak katılabilirsiniz. Grup olarak katılmanız durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişinin şartname alma bildirimi yapması yeterlidir.


SUNUM KOŞULLARI

• Bir adet en az 90, en fazla 120 saniye uzunluğunda mp4 formatında bir kısa film videosu. Film içinde ses, yazı, görüntü, çizim, maket fotoğraf veya videoları vb. kullanabileceğiniz gibi bir kişiyi anlatıcı ya da oyuncu yapabilirsiniz. Anlatıcı görüntü üzerine de konuşabilir. Ancak yarışma etiği gereği yarışmacı kimliğinin gizli kalması zorunlu olduğu için filmde yarışmacının kendisi gözükmemelidir. Filmde başka kaynaklardan yapılacak alıntılar toplam sürenin %10’unu aşmamalı, kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

• Filmi tanıtan A2 ebadında 2 boyutlu 1 adet afiş: Bu afiş içeriğinde sözel unsurlar, grafik, çizim veya fotoğraflar olabilir. Afişler dijital ortamda jpg veya pdf olarak gönderilecektir. (200 ve üstü dpi, en çok 25 MB). Dileyen yarışmacılar elde çizim yaparak ve bunu tarayarak dijital teslim edebilirler.

• Dileyen yarışmacılar 12 punto ile yazılmış tek bir A4 sayfayı geçmeyen bir açıklama raporu metnini teslimlerine ilave edebilirler. Ancak bu rapor metin dosyası olarak değil pdf formatta teslim edilmelidir.

• Film ve afiş dosyalarını ve varsa açıklama raporunu içeren projeler en geç Yarışma teslim tarihi olan 21 Haziran 2024 günü geceyarısı saat 24:00’a kadar e-posta ile yarisma@artu.com.tr adresine yollanacaktır.

• Her katılımcı kendisine 2 harf ve 8 rakamdan oluşan bir rumuz (örnek olarak; ab12345678 gibi) belirleyecektir. Bu rumuz kısa film video dosyasının ismi olacaktır. Afiş dosyasının ismi de “belirlediğiniz rumuz/afis” (örnek olarak; “ab12345678/afis”) olacaktır. Ayrıca afiş paftasının sağ üst köşesinde 18 punto ile belirlediğiniz rumuz bulunacaktır. Afiş paftası üzerinde veya film içeriğinde rumuz haricinde yarışmacının kimliğini belli eden herhangi bir ibare, harf, şekil vs. olmamalıdır. Açıklama raporu ekleyen yarışmacılar rapor sayfasının sağ üst köşesine de bu rumuzu koyacaklardır.

• Yarışmaya proje teslimi dijital olarak e-posta ile yapılacaktır. Yarışma teslimi için kullandığınız e-posta adresiniz daha önce yarışmaya şartname alarak katılım niyeti bildirmek için kullandığınız, okuduğunuz kurumdan aldığınız aynı eposta adresi olmalıdır. Teslim yaptığınız e-posta gönderiminizde rumuzunuz ayrıca e-postanın konu kısmına yazılacaktır. E-postanın metninde ise yarışmacının veya grup olarak katılım ise tüm grup üyelerinin isim soyadı, okuduğu okul ve bölüm, telefon numarası bilgileri bulunacaktır. Mp4 formattaki Kısa film video dosyası, pdf veya jpg formattaki afiş dosyası ve şayet varsa pdf formattaki açıklama raporu ise e-postanın ekinde yer alacaktır. Kimlik bilgileri jüriye aktarılmayacak, sadece ek olan sunum paftaları jüriye aktarılacaktır.

• Teslim için gönderilecek e-postada konu kısmına yazılacak rumuz, kısa film ve afiş paftası dosyalarınızın ismi olan rumuz, hepsinin aynı olması gerekmektedir.

• Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, aksi belirlenen çalışmalar yarışmadan elenecektir.

• Günümüzde yaşayan veya geçmişte kesin yaşamış olan gerçek kişileri konu alan çalışmalar yarışmadan elenecektir.


SORU CEVAPLAR

Tüm katılımcılar şartname ile ilgili sorularını yarisma@artu.com.tr adresinden e-posta ile jüriye yollayabilirler (aşağıda belirtilen tarihe kadar). Tüm gelen sorular tarihi ve saati daha sonra bildirilecek olan bir Zoom toplantısında jüri tarafından interaktif olarak yanıtlanacaktır. Dileyen yarışmacılar bu Zoom toplantısına katılabilir. Bu toplantı kaydının saklandığı url adresi katılım bildirenlere ayrıca e-posta ile yollanacaktır.


DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Değerlendirme önce ilk eleme ve daha sonra ödül ve mansiyonların belirlenmesi şeklinde iki aşamalı olarak Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır. Aşağıda alfabetik sıra ile jüri üyeleri belirtilmiştir.


Danışman Jüri

Eren Artu

Toprak Artu

Çiğdem Batur

Bilon Gürayman

Zehra Gürayman Kundak

Şule Kükrer


Asil Jüri

Suha Özkan (Jüri Başkanı)

Esin Boyacıoğlu

Ercüment Gümrük

Abdi Güzer

Yeşim Hatırlı

Erkut Şahinbaş

Ayfer Uğur Künar

Nesrin Yatman


Öğrenci Jürisi

2024 yılı Yarışmasında bir sene önceki 2023 yarışmasında ödül alan öğrencilerden oluşan bir öğrenci jürisi de değerlendirmeye katılacaktır. Bu öğrenciler tüm gelen projeleri ilk eleme aşamasında kendi aralarında değerlendirerek bir liste oluşturacak, ilk elemeden sonra ödüllerin belirleneceği nihai değerlendirme sürecinde de bir oy hakkı ile temsil edilecektir.


ALFABETİK SIRA İLE ÖDÜLLER

(Yarışmada tüm ödüller eşittir ve aralarında bir derecelendirme sıralaması yoktur.)

• Artu Ailesi Ödülleri: Jürinin seçeceği 5 projeye 5 eşit ödül olarak 10000’er TL verilecektir.

• Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• BODTÜM (Bodrum ODTÜ Mezunları Derneği) Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• Contemporary İstanbul Vakfı Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• Doruk Pamir anısına Stüdyo 14 Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• FSSF (Faruk Sade Sanat Fonu) Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 Projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• Mehmet Sepil Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• Mimarlar Derneği 1927 Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• Şahinbaş Mimarlık Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

• TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 10000 TL verilecektir.

Yarışmada ayrıca 5 adet 2000’er TL tutarında Mansiyon verilecektir.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı

6 Mart 2024

Son Soru Sorma Tarihi

20 Nisan 2024 (e-posta adresi: yarisma@artu.com.tr)

Cevaplar için Zoom Toplantısı

Katılımcılara sonra bildirilecektir

Teslim Tarihi

21 Haziran 2024


YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

• Yarışma sonuçları Destekleyen kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır.

• Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları,

yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Para ödülleri, Türkiye’ deki

banka hesaplarına transfer edilecektir.

• Kolokyum: Kolokyum Ankara’da TSMD Merkezinde Yarışma Sergisi ve Ödül Töreni ile birlikte gerçekleştirilecektir. Tarihi daha sonra açıklanacaktır.


NOTLAR

Murat Artu’nun yaşam ve mimarlık konusundaki görüşlerini merak eden katılımcılar aşağıda bağlantısı olan YouTube videosunu izleyebilir.

https://youtu.be/zPSJr_drWjQ

ETİKETLER

“Murat Artu VE Mimarlık Tutkusu” Öğrenci Yarışması 2024

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

“Murat Artu VE Mimarlık Tutkusu” Öğrenci Yarışması 2024
YARIŞMAYA BAŞVURU İÇİN SON

22

GÜN