Mimarlar Odası İzmir Şubesi 47. Dönem Komisyon Düzenlemeleri ve Başvurularını Duyurdu

TARİH:

01 Mart 2024

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 47. Dönem Komisyon Düzenlemeleri ve Başvurularını Duyurdu


- Mimarlar Odası İzmir Şubesi 47. Dönem komisyonları, olağan toplantılarını ayda bir olarak, belirlenen günlerde gerçekleştireceklerdir.

- Komisyon üyelerinin toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir. İki toplantıya katılmayan üye uyarılacak, üç toplantıya katılmayan üyenin komisyon üyeliği iptal olacaktır.

- Her komisyon, belirlenen Yönetim Kurulu Üyesi tarafından gözlemci ve kolaylaştırıcı olarak takip edilecek olup komisyon esas yürütücüleri, komisyon üyeleri arasından belirlenecektir. Komisyonların sekreteryası ise odamız personeli tarafından tutulacaktır.

- Her bir komisyonun ilk toplantı gündemi; aylık toplantı gününün belirlenmesi ve komisyonun çalışma/etkinlik takviminin oluşturulması olacaktır.

- Komisyon çalışmalarının süreçleri ve sonuçları, her üç toplantı gerçekleşmesinin ardından komisyon tarafından rapor halinde düzenlenecek olup Mimarlar Odası İzmir Şubesi Web Sitesi’nde yayınlanarak üyelerimizin erişimine olanak sağlanacaktır.


Aşağıda belirtilmiş “başvuruya açık olan komisyonlar” arasından katkı koymak üzere başvurmak istediğiniz komisyonu; info@izmimod.org.tr e-mail adresimize bildirmenizi rica ederiz.


Başvuru için info@izmimod.org.tr e-mail adresine;


BAŞVURMAK İSTENİLEN KOMİSYON - SİCİL NUMARASI- İSİM VE SOYİSİM- E-POSTA- TELEFON NUMARASI iletilmesi rica olunur.


*Başvurular 8 Mart 2024 Cuma günü son bulacaktır.


Başvuruya Açık Komisyonlar

· Bilişim ve Teknoloji Komisyonu

· Mimarlık Öğrencileri Komisyonu/Çatıdakiler

· Çocuk ve Mimarlık Komisyonu

· Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Mimarlık Komisyonu

· Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu

· Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dayanışma Komisyonu

· Ücretli Çalışan Mimarlar Komisyonu

· Yarışmalar Komisyonu

· Bilirkişilik Komitesi


**Listede yer almayan ve açılmasını talep ettiğiniz komisyonları info@izmimod.org.tr adresimize bildirebilirsiniz.


Bilişim ve Teknoloji Komisyonu

E-Oda uygulamaları, E-ruhsat süreçleri, lisans sözleşmeleri üzerine çalışmaların yapıldığı, Mimarlık Merkezinin aktif Youtube ve podcast yayınlarının düzenlendiği, sponsorluk sağlandığı, mimarlık ve bilişim çalışma alanlarının tanıtıldığı, Mimarlar Odası ve kamu-özel sektör kurumları arasında iletişimin sağlanması adına çalışmaların yürütüldüğü, programlar ile ilgili tanıtım ve eğitimlerin düzenlendiği, Mimarlar Odası ve üyeleri arası iletişim tekniklerinin güçlendirilmesi adına çalışmaların yapıldığı, sosyal medya ve web portallerinin aktif çalışmasının sağlanması adına projelerin yürütüldüğü komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Mimarlık Öğrencileri Komisyonu/Çatıdakiler

İzmir’de yer alan tüm mimarlık bölümü öğrencilerinin bir araya gelerek öğrencilere yönelik aktivitelerin, Ulusal ve Uluslararası Mimarlık Öğrenci Toplulukları ile ortak etkinliklerin ve çalışmaların düzenlendiği komisyonumuz tüm öğrenci üyelerimizin katılımına açıktır.

Çocuk ve Mimarlık Komisyonu

Çocukların mimariye olan ilgisini artırmak, onları çevrelerini anlama, tasarlama ve şekillendirme konusunda teşvik etmek ve bu süreçte yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, mimarlık disiplinini/kültürünü çocuklara tanıtmak, onları tasarım ve mekân kavramlarıyla erken yaşlarda buluşturmak, yapılı ve doğal çevreye farkındalığını artırmak ve kentlilik bilincini kazandırmak amacıyla çeşitli atölyeler, eğitimler, toplumsal projeler, sergi ve etkinlikler düzenleyen komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Mimarlık Komisyonu

Enerji etkin yapı teknolojileri, yapı tasarımları ve sürdürülebilir mimarlık hakkında çalışmaların yürütüldüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sürdürülebilirlik alanında çalışmaların düzenlendiği, mimarlara sürdürülebilirlik, doğal yapı malzemeleri kullanımı ve tasarımı gibi konularda bilgilendirme amaçlı eğitim, söyleşi, toplantı vb. gibi etkinliklerin yapıldığı komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu

Deneyim paylaşımı (mentorluk) etkinlikleri organizasyonu, E-ruhsat süreçleri üzerine çalışmalar yapılması, mesleki denetim süreci üzerine çalışmalar gerçekleştirme, sahte mimar ve imzacıların tespiti ve hukuki süreç başlatılması adına sistem önerilerinin geliştirilmesi, serbest çalışanların mimari proje sunum ve sergi organizasyonları, staj programlarının planlanması, toplumda "Mimarlık ve Mimar" bilinci oluşturulması, uluslararası mimarlık faaliyetlerinin takip edilmesi, uluslararası mimarlık organizasyonları ile iletişime geçerek ortak etkinlikler düzenlenmesi, yasa ve yönetmelik maddelerine/değişikliklerine ilişkin toplantılar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı yarışmalar ile ilgili panel, söyleşi vb. organizasyonlar düzenleyen komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dayanışma Komisyonu

Mesleğin çeşitli alanlarında cinsiyet kimliğine dayalı sorunlara çözüm aranması, meslek ortamında ortaya çıkan dezavantajlara dayanan hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının benimsenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenleyen komisyonumuz tüm üyelerin katılımına açıktır.

Ücretli Çalışan Mimarlar Komisyonu

Serbest piyasada ve kamuda ücretli olarak çalışan mimarların hak ve sorumluluklarına ilişkin çeşitli etkinliklerin ve işsiz mimarlara yönelik destek etkinliklerinin düzenlendiği komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Yarışmalar Komisyonu

Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen yarışmalar ile ilgili duyuruların takip edilerek üyelerle web sayfası, sosyal medya kanallarından paylaşıldığı, gerçekleşen yarışmalar ile ilgili panel, söyleşi vb. gibi etkinliklerin düzenlendiği komisyonumuz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Bilirkişilik Komitesi

Bilirkişilik alanının kurumsallaştırılması, mesleki bilgilerin aktarılması, bilirkişilik çalışmalarındaki sorunların/önerilerin tartışıldığı ve ilgili kurumlarla toplantıların organize edildiği, bilirkişi olan ya da olmak isteyen üyelerimize rehber olması açısından komite çalışmaları kapsamında belirli aralıklarla Bilirkişilik eğitim günleri düzenleyen komitemiz tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

ETİKETLER

Mimarlar Odası İzmir Şubesi
47. Dönem Komisyon Düzenlemeleri ve Başvuruları

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi 47. Dönem Komisyon Düzenlemeleri ve Başvurularını Duyurdu
SON
HABERLER